Mentorstøtte

Konsulentbistand

Center for Unge tilbyder konsulentbistand til kommuner, botilbud og institutioner og familieplejere om unge uledsagede mindreårige flygtninge. Vi har over 15 års erfaring i socialpædagogisk arbejde med botilbud, aktivering og udredning og støtte under ophold i egen bolig til denne gruppe.

Vi har i arbejdet med disse unge med fokus på, at møde den unge som en normalt udviklet og fungerende ung, der har behov for at øge sine forudsætninger på det sproglige, skolemæssige/uddannelsesmæssige, samfundsmæssige, kulturelle, sociale og personlige område.

Vi ser og møder ikke gruppen som unge med psykiske og sociale vanskeligheder, og finder derfor ikke, de bør anbringes blandt unge danskere med disse problemstillinger, men i stedet tilbydes anbringelse blandt ligestillede evt. med individuel kontaktpersonstøtte i egen ungdomsbolig.

Konsulentbistanden vil altid tage afsæt i den enkelte / gruppes behov, vanskeligheder og ressourcer og ydes af socialrådgiver og / psykolog.

Konsulentbistand kan fx ydes til såvel medarbejder grupper som enkelte medarbejdere, det kan også være en del af en børneundersøgelse i forbindelse med overvejelser om iværksættelse af hjælpeforanstaltninger.

Der kan også ydes konsulentbistand i form af støtte til forældre og unge flygtninge.