Bofællesskab

Bofællesskab

Center for Unges bofællesskab kan i mange tilfælde være et godt redskab, når en sagsbehandler arbejder på at hjælpe en ung flygtning til integrations- og uddannelsesmæssig fremgang.

Mange flygtninge har ofte vanskeligheder som følge af social isolation, psykiske kriser, manglende relationer og overblik. Det kan ofte afhjælpes med støtte og omsorg.

Disse forhold kan mange gange afhjælpes ved en boligplacering i vores bofællesskab.

Indhold

Center for Unges bofællesskab fungerer på den måde, at den unge lejer sig ind på eget værelse med adgang til fælles køkken, bad og opholdsrum i Center for Unges hus i Slesvigsgade i Viborg. Her får vedkommende mulighed for at indgå i en dagligdag med de øvrige beboere – en dagligdag, som vore medarbejdere støtter tæt op omkring, med individuelle systematiske vejledningssamtaler, tæt opfølgning, omsorg, gruppeaktiviteter i form af fællespisning, husmøder, medborgerskabsaktiviteter og andre integrationsfremmende aktiviteter.

Målgruppe

Målgruppen er unge flygtninge og indvandrere - herunder unge uledsagede mindreårige flygtninge – såvel mænd som kvinder omkring 15-25 år, som har særlige støtte-, omsorgs- og vejledningsbehov.

Visitation

Indskrivning sker efter forudgående visitation.

Der gælder følgende betingelser for indskrivning i vores bofællesskab: